Sagaer

 

Om Solskjel
Solskjeløya består av 2 hovedbruk. Det største hovedbruket er Solskjela. Det andre hovedbruket er Solskjærs-Ødegaarden som denne hjemmeside har sitt utspring fra.

Solskjærs-Ødegaarden har eksistert før 1350. Matrikkelutkastet fra 1723 sier at dette var en litenvoren lettdrevet gård, men med god og lettdrevet jord. Av avlinga heter det: 1 1/2 tynne havre i åkeren, og 6 tynner ble høstet. Høyavlinga var 6 lass og på den tid fødd dei denne buskapen: 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut og 8 småfe.Gjennom folketellinga i 1865 får vi vite at garden fødde 1 hest, 8 storfe, 26 sauer og 8 geiter. Idag drives det med ca. 90 vinterfòra sau.

Under dansketida stavet man Solskjel som Solskjær. Etter danskene forlot landet ble det igjen Solskjel. Fra skrifter som Fredrik Ødegård skrev da han var eier av gården fra år 1916, ble gårdens navn skrevet som Solskjærs-Ødegaarden. Vi som nå er eiere av gården har også dette som skrivemåte på bruket.

Slektsnavnet Solskjær er jo også godt kjent i verden. Dette takket være en god fotballspiller, hvis aner kommer fra Solskjeløya. Og dette er vi meget stolte av.

Av sagn på gården, står det beskrevet en liten bergknaus nord for våningshuset som Kongsvollen. Det heter i sagnet at det var her Harald Hårfagre sto og talte til sine menn før ett av slagene ved Solskjel.

Harald Hårfagre var her på stedet mange år etter slagene for ordne opp og fordele verv av forskjellige slag. Skal ikke se bort fra at det var nettopp her på Kongsvollen at Harald Hårfagre lot seg klippe etter å ha samla Noreg i ett rike.

Et annet stedsnavn som Storkista, som ligger i Nordheimssundet, har sitt utspring fra Løytnant Lund, som var eier av Solskjel i 1760.
Han fikk besøk av futen. Løtnant Lund var ute på oppdrag med sin kanonbåt da han fikk høre at futen hadde vært på besøk. Han dro etter og innhenta futen i Nordheimssundet. Det hører med til historien at han gjekk på futen og laut gi han stryk for å få pantet med seg. Men under basketaket gjekk pantet - ei stor kiste - på sjøen. Det var mørkt, så ingen fikk tak i kista da. Men om morgenen etter var Lund der, og fant kista på land. Stedet der kista lå, heter den dag i dag Storkista.

Solskjeløya har også et sted der det heter Helvete. Stedet er en liten bukt med bratte svarte hamrer, som ligger på nordøstre side ved sjøen på Solskjeløya. Det er en slukt som går rett ned i havet. Hvordan stedet har fått navnet Helvete, vites ikke...., men følger en slukten så bærer det rett ut i ……………

Det finnes flere gravrøyser fra Bronsealder, både her på Solskjelsøya og på flere holmer like ved Solskjelsøya. Men det er litt rart at det skal være så mange gravrøyser på de to stedene der Harald Hårfagre holdt sine  to slag i 862 og 863 e. K.f. De to slagene er jo dokumentert i Snorres sagaer. Kan det være at Harald Hårfagre gravla sine døde krigere nettopp her, der de to slagene fant sted. Og at de døde krigerne fikk med seg noe i graven, på veien til Valhall. For eksempel noen smykker og kanskje noen perler og gullringer. Og kanskje nettopp noen av disse smykkene var fra bronsealderen. Hva da med at disse gravene  ikke er fra bronsealderen , men fra slagene ved Solskjel i 862 og 863.

Her på garden er det funnet en del bearbeidede steiner, både flint og andre steiner. Det er funnet flere meget fine spydspisser av flint, som nå befinner seg Trondheim museum. Så her på Solskjelsøya har det vært fangstmenn fra den første begynnelse. Disse spydspissene har sikkert stått i både hjortedyr og selskrotter. Flere runde steiner med  tydelige spor rundt steinene. Fiskesøkke eller vevlodd er vel nevnt. En stein med masse fossiler, trilobitter (krepsdyr),  er meget spesiell. En stor stein ca 1 m x 0.70 m  har masse utholninger på den ene side og glatt på den andre siden. Den er oppsatt på Kongsvollen. Steinen ble funnet oppe på toppen på en haug og dradd ned med hest i 1960 åra..

Mellom Solskjela og Hamna ligger det en stor stein ca 10 cubikk. Den benevnes som Kjerkesteinen. Den ble brukt som kvilestein når folk skulle til kjerka. En kvinne, år ukjent, dødde bak denne steinen. Det hevdes det er folk som har sett merkelige ting ved denne steinen, i ettertid.

Storhaugen er en haug som ligger midt på Solskjelsøya. Der ligger det en oppmurt varde eller en Vete, av stein. Ca 4 m i diameter. Den ble brukt til å varsle om ufred her i landet. Det låg slike varder langs hele kysten, slik at en hadde øyekontakt mellom hver varde. Hvis noen såg krigsskip nærme seg, så tente en på disse vardene for å varsle langs kysten. I dag ligger det en trimbok, utlagt fra Tustna Idrettslag, som en skriver seg inn i for hver tur en er der.

Merkelig stein!    spydspiss.jpgstein med rare dyr, nærbilde.jpg    2 bearbeidete stener og 1 miniatyr-kanonkule

                                                                                      tilbake til forsiden